Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Avverkning av skog i Valberget

Avverkning planeras kring Vägslutet, Björnslingan, området vid termometern och skogspartiet söder om Valbergsängen mot Kajshea då skogen är drabbad av barkborre.

Upplysning till allmänheten

Det bästa är att undvika området helt för allmänheten, där avverkning sker (se orangemarkerat område). Säkerhetsavståndet till skördare är 90 meter och skotare 20 meter.

Avverkning kring Vägslutet och Björnslingan

Avverkning planeras utföras av Stora Enso i området kring Vägslutet och Björnslingan med start måndagen den 20 februari, då skogen är drabbad av granbarkborre.

Bild från Stora Enso

Bild från Stora Enso

Avverkning kring 2,5 km och 5 km vid "termometern".

Avverkning vid området på motionsspåren 2,5 km och 5 km intill "termometern" kommer ske under vecka 9. Skyltar kommer sättas upp, det bästa är att hålla sig undan helt där avverkning sker.

Röd markering där avverkning sker

Röd markering där avverkning sker och där fordon kommer transportera ut virke

Avverkning kring den nya discgolfbanan

Avverkning planeras utföras i området då skogen är drabbad av granbarkborre.
Avverkningen påbörjas torsdagen den 9 mars.
Ris och virke kommer att köras ut. Maskinöverfarter vid stigar & leder förekommer.
Städning sker efter utfört arbete.

Alla träd utom granar lämnas kvar. Där endast granar finns uppstår dock en kal yta en tidsperiod. Underväxt sparas i möjligaste mån.
Död ved kommer att lämnas på organiserat och säkert sätt.
Återbeskogning planeras att ske med främst ek, björk och tall. Syftet är att nästa bestånd ska vara ljust, öppet och mindre känsligt för insektsangrepp.

Flaggvakter samt skyltar kommer att finnas på plats under åtgärdens utförande. Vänligen håll avstånd till maskiner och pågående arbete.
Arbetet utförs dagtid i dagsljus av Skogssällskapet

Avverkning kring den nya discgolfbanan