Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Avverkning av skog på grund av barkborre på nya discgolfbanan och kring Vägslutet och Björnslingan

Avverkning planeras kring den nya discgolfbanan inom kort och kring Vägslutet och Björnslingan efter sportlovet.

Avverkning kring den nya discgolfbanan

Avverkning planeras utföras i området då skogen är drabbad av granbarkborre.
Ris och virke kommer att köras ut. Maskinöverfarter vid stigar & leder förekommer.
Städning sker efter utfört arbete.

Alla träd utom granar lämnas kvar. Där endast granar finns uppstår dock en kal yta en tidsperiod. Underväxt sparas i möjligaste mån.
Död ved kommer att lämnas på organiserat och säkert sätt.
Återbeskogning planeras att ske med främst ek, björk och tall. Syftet är att nästa bestånd ska vara ljust, öppet och mindre känsligt för insektsangrepp.

Flaggvakter samt skyltar kommer att finnas på plats under åtgärdens utförande. Vänligen håll avstånd till maskiner och pågående arbete.
Arbetet utförs dagtid i dagsljus. Avverkningen skall utföras vid goda drivningsförhållanden för att minimera eventuella markskador, vilket gör att inget datum är fastställt.

Vi uppdaterar med info när vi vet när avverkningen kommer påbörja.

Avverkning kring den nya discgolfbanan

Avverkning kring Vägslutet och Björnslingan

Avverkning planeras utföras av Stora Enso i området kring Vägslutet och Björnslingan då skogen är drabbad av granbarkborre. Efter att ha haft dialog med Stora Enso så väljer de att vänta med att avverka tills efter Sportlovet, det betyder att om vädret är med oss så kan vi hålla Vägslutet och Björnslingan öppna ända till sportlovet. Efter sportlovet måste vi låta dem avverka så att de hinner innan tjälen går ur marken.
Visar det sig att det inte blir natursnö så att vi kan köra upp dessa banor då har vi sagt att de kan gå in och avverka innan sportlovet. Vi är väldigt tacksamma att de har överseende för vårt fina träningsområdet.

Vi uppdaterar med info när vi vet när avverkningen kommer påbörja.