Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Begränsad framkomlighet på Nedre rullskidbanan

Skogsavverkning kommer ske vid den Nedre rullskidbanan den 30 september - 15 oktober.

På grund av barkborreangrepp på granbestånd kommer vi vara tvungna att ta ner träd. Manuell huggning och utkörning med en mindre skogsmaskin.
Nedre rullskidslingan är berörd och framkomligheten kommer vara begränsad under tiderna nedan.
Skyltning och grindar kommer ställas ut, och man kommer med uppsikt kunna gå på rullskidbanan förbi dessa kortare områden. (Man kan få knäppa av sig rullskidorna.)


Start onsdagen den 30 september - fredagen den 16 oktober.
Måndag - fredag kl. 7.00-16.00 kommer arbetet pågå.
Området är skogsdungen väster om Bloms mota och skidtunneln, markerat med blått.