Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Information kring den nya konstsnöanläggningen och snötillverkning 2019/2020

På den här sidan lägger vi ut information kring det nya konsstnösystemet.

Kort information gällande läge kring snötillverkning

Rapportering 2020-02-07
December 2019 stod nya konstsnöanläggningen redo för uppstart och testperiod. Vi har provkört systemet ihop med leverantören, och vissa förändringar och justeringar har varit nödvändiga. Vi har heller inte ännu kunnat köra systemet automatiskt fullt ut som är tanken när systemet är helt färdigt.

Sen kommer vi till vädret, där vi inte haft vädergudarna på vår sida. Vi har, och kommer fortsatt försöka ta tillvara på alla tillfällen med kyla för att tillverka mer snö. Läget nu med den ostabila prognosen är att vi fokuserar på att tillverka en betryggande mängd för snöbytet i Skidtunneln som ska påbörjas vecka 10 enligt plan.
Vi kommer därför lagra all hittills tillverkad snö till bytet. Det ligger i sakens natur att snöbytet sker snabbt och planerat.
Så fort vi ser stabil kyla i prognoserna justerar vi vår plan och kan förhoppningsvis göra spår även utomhus.

Henrik Johansson
Gatuchef


Ny konstsnöanläggning snösäkrar och förlänger vintersäsongerna

Torsby kommun har nu fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att få ta vatten ur Röjdälven för att tillverka konstsnö.
Ett nytt modernt automatiserat konstsnösystem håller just nu på att installeras vid Torsby Skidtunnel & Sportcenter i Valbergsområdet. Det nya konstsnösystemet kommer att tillverka fem gånger så mycket snö som det tidigare systemet.

- Det är verkligen jätteroligt att vi har fått det här beslutet från Mark-och miljödomstolen. Med ett effektivare snösystem innebär det att sportcentret kommer vara snösäkert i princip 11 månader om året. Det betyder oerhört mycket för utvecklingen och för våra kommuninvånare och besökare, säger Thomas Stjerndorff, verksamhetschef på Torsby Skidtunnel & Sportcenter.

Tidigare rapporter gällande arbeter med konstsnöanläggningen

Rapportering 2019-12-27
Det sprutas konstsnö utomhus, dock finns det inget skidspår draget.
Vi hänvisar våra gäster att åka skidor i skidtunneln.

Rapportering 2019-12-19
Konstsnösystemet testkörs fortfarande manuellt av TechnoAlpin. Det är några tekniska installationer kvar. Framöver kommer personal få utbildning inom systemet.

Rapportering 2019-12-18
Idag testkör TechnoAlpin konstsnösystemet manuellt för första gången. De ska titta så att allt fungerar och är tätt.

Under vecka 50 kommer arbetet pågå vid Röjdälven för intaget av vatten, det ska göras en platta och ett pumphus ska byggas. Tekniker ska ställa in systemet så det blir korrekt därefter kommer Konstsnösystemet att testköras.

Rapportering 2019-09-23
Sedan mitten av september har TechnoAlpin arbetetat med snöläggningssystemet i området.

Följ spårstatusen på skidspår.se