Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Ny konstsnöanläggning snösäkrar och förlänger vintersäsongen

Det jobbas för fullt med den nya konstsnöanläggningen som ska säkerställa snötillgången i skidspåren och i Valbergsbacken. Det innebär att sportcentret kommer att kunna erbjuda skidåkning i princip 11 månader om året.

Torsby kommun har nu fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att få ta vatten ur Röjdälven för att
tillverka konstsnö. Ett nytt modernt automatiserat konstsnösystem håller just nu på att installeras vid
Torsby Skidtunnel & Sportcenter i Valbergsområdet. Det nya konstsnösystemet kommer att tillverka
fem gånger så mycket snö som det tidigare systemet.

- Det är verkligen jätteroligt att vi har fått det här beslutet från Mark-och miljödomstolen. Med ett
effektivare snösystem innebär det att sportcentret kommer vara snösäkert i princip 11 månader om
året. Det betyder oerhört mycket för utvecklingen och för våra kommuninvånare och besökare, säger
Thomas Stjerndorff, verksamhetschef på Torsby Skidtunnel & Sportcenter.

Arbete med konstsnöanläggningen pågår

I mitten av september har TechnoAlpin arbetetat med snöläggningssystemet i området.
Arbetet med snöanläggningen har blivit försenat och arbetet kommer fortsätta även under vecka 49.
Under vecka 50 kommer arbetet pågå vid Röjdälven för intaget av vatten, det ska göras en platta och ett pumphus ska byggas. Tekniker ska ställa in systemet så det blir korrekt därefter kommer Konstsnösystemet att testköras.

Följ spårstatusen på skidspår.se