Torsby Skidtunnel & Sportcenter logotyp, Startsidan

Instant online translation by Google Translate. We don't take any responsibility for the accuracy of the translation.

Sitemap

Regler för skjutbanorna på Torsby Skidtunnel & Sportcenter

Skjutbanan bokas i förväg i skidtunnelns reception och du som bokar skjutbanan måste vara beredd att visa upp giltig licens och tillståndsbevis för ditt vapen. Du som bokar ansvarar för att alla i gruppen känner till våra regler för skjutbanan och hantering av vapen.

Både skjutbanan inne och ute bokas i förväg i skidtunnelns reception, tel. +46(0)560-27000 eller via info@skidtunnel.se. Du som bokar skjutbanan måste vara beredd att visa upp giltig licens och tillståndsbevis för ditt vapen. Läs mer om säkerhetsbestämmelser för civilt skytte Länk till annan webbplats. på Svenska Sportskytteförbundets Länk till annan webbplats. och Svenska skidskytteförbundets Länk till annan webbplats. webplatser.

Skjutplatsområdet

 • Bakom skjutplatsen finns ett avgränsat område i vilket endast skidskyttar med ledare/tränare har rätt att vistas.
 • Bakom skjutvallen finns gevärsställ. Vapen som placeras i gevärsstället ska vara under ständig uppsikt. Gevärsställ får INTE placeras ute i den allmänna arenadelen.
 • Skjutmattor används vid både liggande och stående skjutning. Skidskytten ansvarar själv för att mattor hängs tillbaka efter avslutat träningspass.
 • Skidskytten ansvarar för att noga städa bort tomhylsor från snön på skjutvallen efter avslutat träningspass, för att undvika skador i skidbelag.
 • Ingen, förutom skidtunnelns personal, får vistas på området mellan skjutvallen och skjutmålen.
 • Torsby Ski Tunnels personal ansvarar för att det finns inskjutningstavlor och att fallmålen är målade inför varje pass.
 • Skjutvallen delas i 6 st skjutplatser varifrån den enskilde skidskytten skjuter i riktning mot tavlorna.

Skjutbestämmelser och säkerhetsregler

 • Du ansvarar själv för att ditt vapen hålls under uppsikt.
 • Endast skjutning med salongsgevär, 22 long, är tillåten.
 • All skjutning skall ske på skjutbanan med pipan riktad mot tavlorna.
 • Geväret skall under själva skidåkningen bäras på ryggen med pipan pekande uppåt.
 • Ungdomar under 16 år bär ej gevär under skidåkningen, utan geväret lämnas på skjutvallen, dock under uppsikt av ledare/tränare.
 • Det är förbjudet att göra rörelser med geväret som kan sätta andra personer i fara eller att det uppfattas som farligt.
 • Skidskytten får inte ta av gevärets bärsele från skuldran innan hon/han har nått sin skjutplats.
 • När skjutbanan är öppen för skjutning är det inte tillåtet att uppehålla sig mellan skjutplatsen och målen.
 • Efter varje skjutserie skall geväret vara tömt innan åkning sker i anläggningen, dvs. inga skott skall finnas i patronläget eller i det insatta magasinet. En säkerhetskontroll ska ske efter skjutning genom att öppna slutstycket och ta ut magasinet med pipan pekande mot målen.
 • Skytt/klubbfunktionär skall alltid göra "patron ur" efter avslutat skytte, eller innan en förflyttning.
 • Vapnet skall aldrig förflyttas förrän "patron ur" har genomförts.
 • Vapnet skall bäras med en hand och med pipan pekande uppåt, eller helt på ryggen.
 • Handskas ALLTID med vapnet som om det vore laddat!
 • Ammunition får under inga omständigheter lämnas obevakad i arenan, ej heller lämnas kvar efter avslutat träningspass.